ตุลย์ เล็กอุทัย แห่ง Picture Talk กับวิธีถอดรหัสการฟังเเละจับประเด็นให้ออกมาเป็นภาพเข้าใจวิธีการจับประเด็นสำคัญด้วย Visual Thinking โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Pictures Talk เครื่องมือที่จะช่วยให้เราจัดระเบียบความคิดเพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างง่ายๆ ด้วยภาพ สามารถนำมาใช้ในการทำงานหรือสรุปประเด็นสำคัญต่างๆ ในการประชุมด้วย Galaxy Note20 I 20 Ultra

#NoteItMyWay #GalaxyNote20TH
ชมคลิปอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่ https://thestandard.co/video/

———————————————

THE STANDARD : STAND UP FOR THE PEOPLE
สำนักข่าวที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารในแนวทางสร้างสรรค์

THE STANDARD Website : http://www.thestandard.co
Facebook : https://www.facebook.com/thestandardth
Twitter : https://twitter.com/thestandardth
Ig : @thestandardth.ig

#TheStandardco #TheStandardth #StandUpforThePeople

source