ถอดรหัส Hack Vax Human-Centered Designสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยที่ดูจะหนัก ซึ่งแน่นอน การฉีดวัคซีนจึงเป็นเรื่องเร่งด่วน และสำคัญ จึงเกิดปรากฏการคนรุ่นใหม่ ช่วยสังคมไทยในช่วงวิกฤต โดยถูกเรียกว่า Hackvax โคราช จนเริ่มเกิดเป็นไวรัล (viral) ในโซเชียลมีเดีย และเป็นที่มาของ Hack Vax โมเดล
ไม่ใช่แค่ได้ฉีดวัคซีนโควิด แต่ต้องได้รับบริการที่ดีด้วย Hack Vax โมเดลจัดการการฉีดวัคซีน ที่เข้าใจผู้ฉีดดีที่สุด

SCB Academy ชวนคุณมาถอดรหัส Hack Vax เข้าใจคน คือจุดเริ่มต้นของการออกแบบ (human centered design) โดย คุณ มารุต ชุ่มขุนทด

ดำเนินรายการโดย ปิยวิทย์ ปทุมมานนท์ SCB Academy

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hack Vax ได้ที่ https://hackvax.org

source