แก้ปัญหาด้วย Design Thinking ขั้นตอน กระบวนการคิดเชิงออกแบบทำอย่างไร | DGTHDesign Thinking คืออะไร? Design Thinking ทำอย่างไร เราจะใช้ Design Thinking หรือกระบวนการคิดเชิงออกแบบ มาออกแบบชีวิต การงาน และการทำธุรกิจให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร โควิด-19 ทำให้เกิดวิกฤตในทุกๆวงการ แต่ไม่ว่าจะวิกฤตไหนๆ ถ้าเรามีวิธีคิดที่ดี วิกฤตก็เป็นโอกาสได้ มาทำความรู้จักกับ Design Thinking เพื่อชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

เรียนรู้วิธีคิดระดับโลกของ d.school มหาวิทยาลัย Standford ที่จะช่วยสร้างกระบวนการคิดให้คุณมองทุกปัญหาได้อย่างเข้าใจในเชิงลึก และสามารถสร้างสรรค์ทางเลือก หรือแม้แต่ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเป็นคำตอบของทุกโจทย์ ทุกปัญหา ทั้งเรื่องธุรกิจและการดำเนินชีวิต ปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างมั่นใจ

ขอขอบคุณ ดร.อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียและธุรกิจไซเบอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในรายการค่ะ

ออกอากาศวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563
ในรายการ Digital Thailand ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ ทางช่อง 3 กด 33 เวลา 4.40 น.-5.05 น.

ติดต่อโฆษณา Tel 0802345023, it24hrs@it24hrs.com
ติดต่อจัดอบรม สัมมนา เทรนนิ่ง workshop และวิทยากร เรื่อง Design Thinking โทร 0802345023 หรือ อีเมล์ it24hrs@it24hrs.com

ติดตามรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
facebook.com/it24hrs
twitter.com/panraphee
twitter.com/it24hrs
IG: panraphee

source