Human Centered Design Thinking | Matěj Sapák | TEDxKarlovyVaryMatěj ve svém TEDx Talku představí LEAF Academy, novou mezinárodní internátní střední školu na Slovensku, a její 4E hodnoty. Zaměří se na Entrepreneurial Leadership a vysvětlí, jak koncept Human Centered Design Thinking (BUILD), který na LEAF Academy používají, vede studenty k odhalování příležitostí a výzev a hledání „human centered“ řešení, jelikož chceme-li něco změnit, nestačí na problém poukázat, ale je nutné přijít s reálným řešením, které zohlední přirozené lidské chování. Matěj má zkušenosti z veřejné sféry, byznysu a vzdělávání. Pracoval jako management konzultant v McKinsey & Company, působil jako poradce na ministerstvech financí a školství Slovenské republiky a je spoluautorem strategie znalostní ekonomiky pro Slovensko. Jeho zájem o vzdělávání začal neformálním vzděláváním – Matěj byl vedoucím skautského oddílu, debatní a řečnický kouč a trenér a vedl několik letních akademických institucí na Slovensku. Své vzdělání získal na Harvard College a Harvard Law School. Matěj vyučoval na střední i vysoké škole a v současné době je ředitelem LEAF Academy, nově otevřené mezinárodní internátní střední školy na Slovensku. This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx

source