SOOK Training ตอน คิด/เห็นเป็นภาพ Visual ThinkingSOOK Training ตอน “คิดเป็นภาพ (Visual Thinking) ”
วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น.
สถานที่ ห้องฝึกอบรม 413 ชั้น 4 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
“ช่วยให้การคิด การคุย สำเร็จผลมากขึ้น แถมยังสนุกด้วย”
“คิดเป็นภาพ (Visual Thinking) ” Workshop ดีๆ ที่ชวนคุณมาวาด “ภาพ” เพื่อใช้ในการช่วยคิด หรือ อธิบายความคิด โดยคุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะการวาดภาพแบบศิลปิน คอร์สนี้ให้แนวทางการเพิ่มทักษะการคิดเป็นภาพ ที่จะช่วยให้คุณคิดเป็นระเบียบ สามารถต่อยอดความคิดไปได้ไกลขึ้น และสามารถนำไปใช้ได้ในวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น ในการทำงาน นำใช้ในขั้นตอนการช่วยจำ การจดบันทึก หรือ การนำเสนองานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น

source