Visualthinking#7 | PLANNINGEpisode 7 | PLANNING
——————-
Trong tập này, visual thinking được đưa vào việc lên kế hoạch.
Ý tưởng ở đây là đi theo hình tam giac ngược, từ bé đến lớn.
Từ vision (lớn) chia nhỏ thành các mục tiêu, rồi nhỏ hơn thành các việc cần làm trong từng năm, từng tháng, từng tuần, từng ngày.

Mình sẽ giới thiệu 5 dạng visualization:

1. Tree-of-planning: Metaphor để giúp bạn hình dung toàn cảnh quá trình đạt đến mục tiêu, từ-gốc-đến-ngọn
2. Roadmap: Chia mục tiêu thành các nhiệm vụ theo chặng đường/cột mốc
(Lựa chọn thay thế là storymapping)
3. Priority Matrix: Sắp xếp việc cần làm theo thứ tự ưu tiên
4. To-Do / Doing / Done: Với giấy notes, bảng trắng và app Post-it Plus
5. Burn-down Chart: Để hiểu về khả năng làm việc của bản thân, nhằm đặt ra các việc cần làm phù hợp hơn (không quá nhiều, không quá ít)
——————-
Tóm tắt tập trước:

Episode 6 | WHAT’S YOUR PURPOSE

Đây là lần đầu tiên mình nói về hướng nghiệp, không phải trên tư cách một người thành đạt trong sự nghiệp, mà là một người trẻ đã rất trầy trật để tìm ra con đường của mình.
Đây là một video lai giữa chia sẻ quan điểm riêng của mình và giới thiệt viêc đưa visual thinking vào việc định hướng nghề nghiệp và đặt mục tiêu cho bản thân.

Tập này giới thiệu cách xác định vùng giao của:

1. Điều bạn GIỎI
2. Điều bạn THÍCH
3. Điều xã hội CẦN
4. Điều người ta sẵn lòng trả TIỀN cho bạn

Bằng giấy notes và apps Post-it Plus (trên iOS). Sau đó, là cách visualize và phản biện chính con đường mà bạn đã chon ra.

source